Традиционни и не традиционни отоплителни и слънчеви системи!
BOSCH      BURNIT       VIESSMANN      GreenEcoTherm    WOLF

Котли Твърдо гориво и Пелети

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление
Комбиниран котел на твърдо гориво и пелети Burnit комплект с горелка, бункер и фланец за монтаж!
Комплекта се състой от ;
 • комбиниран котел WBS25
 • пелетна горелка PELL ECO 5/35kW
 • бункер  300л.
 • шнек, пелетоподаващоустройство
 • фланец за присъединяване на горелкаа към котела
 • предпазен клапан 3bar
 • скара за твърдо гориво
 • Гаранция 2 години 
 • Безплатна доставка

Пелетни котли Bisolid GP/ Green eco therm

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Пелетени котли Bisolid GP

Пакетите котли от серия Bisolid са окомплетовани с котел висококачествена стоманена триходова конструкция, спомагаща за най добра ефективност, с която функционират.

Пелетните котли Bisolid са подходящи за отопление, както и за подгряване на битова гореща вода. Основното гориво са дървесни пелети съгласно стандарт EN 14961-2:2010, клас ENplus-A1 с диаметър Ø 6-8 mm.

Стандартна окомплектовка: автоматизирана пелетна горелка от серията Bisolid, осигуряваща автоматичен и оптимален горивен процес; горивоподаващ шнек; дървена бункер; комплект инструменти за почистване.

ПРЕДИМСТВА:

 • Компактна и опростена стоманена конструкция, позволяваща динамична работа, лесен монтаж и обслужване ;
 • Пелетна горелка серия Bisolid GP xx-B hc с лостов механизъм извършаващ ръчно фронтално механично почистване на скарата на горивната камера без отваряне на котела и без прекъсване на работата му;
 • Компактно управление, интерфейсно табло и изнесени в задния край на котела конектори;
 • Лесно регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
 • Възможност за работа със стаен термостат (седмичен програматор);
 • Атрактивна цена и ниски експлоатационни разходи;
 • Ниски вредни емисии;
• Интегрирани защити за безопасност;
• Характеризира се с безшумна и безупречна работа;
• Отговарят  на най-високите европейски изисквания и норми (EN 303-5) ;
• Котлите се предлагат в два варианта, за ляв или десен монтаж на горелката;
• Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.
Мощности 18kW, 25kW, 30kW
Маса         192кг., 212кг., 222кг
Водна риза 44л., 50л., 60л.
Клас А+ЦЕНИ С ДДС

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!Комбиниран котел Bisolid SAVER C / Green eco therm

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка Bisolid GP xx_B и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките Bisolid GP xx_B  изгарят дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014,  с диаметър Ø 6-8 mm.
    По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

ПРЕДИМСТВА:
    -    Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети;
    -    Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
    -    Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
    -    Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
    -    Пелетните горелки Bisolid GP xx_B са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции с меню на български език;
    -    Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво;
    -    Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;
    -    Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
    -    Собствена патентована система от стикери с течни кристали за контролиране на налягането в горивната камера на котела. Това решение осъществява сигнализация при необходимост от почистване на горелката.

    -    Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
    -    Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
    -    Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
    -    Възможност за управление на димосмукателен вентилатор;
    -    Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
    -    Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди - възможност за спиране, пускане и преглед на текущото й състояние.


Котел Bisolid Saver Combi 25, стом., 25kW, дърва/пелети - 

Котел Bisolid Saver Combi 35, стом., 35kW, дърва/пелети - 

 Котел Bisolid Saver Combi 45, стом., 45kW, дърва/пелети - 

Комбиниран пелетен котел Bisolid Automat / Green eco therm

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Комбиниран пелетен котел Bisolid  Automat

 

·         Работа с  дървесни пелети  (основно гориво).

·         Работа с  допълнително гориво – дърва, чипс.

·         Автоматично преминаване от основно към допълнително гориво.

·         Самостоятелно определяне на вида и влажността на допълнителното гориво.

·         Възможност за комбинирана работа с:

·         Дървесни пелети / дърва

·         Дървесни пелети / дървесен чипс

·         Дърва

·         Дървесен чипс

·         Лесно и бързо преминаване между видовете допълнително гориво.

·         Предлага се с мощност – 25kW, 35kW, 45kW

·         Стоманен триходов топлообменник с тръбен сноп.

·         Подвижна чугунена скара.

ЦЕНА:

Bisolid Automat 25kW- 

Bisolid Automat 35kW- 

Bisolid Automat 45kW- 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!

 

Пелетен котел Pelletherm V.2 / Green eco therm

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Котлите на пелети Pelletherm V.2 са автоматизирани и  предназначени за отопление на различни видове обекти, както и за затопляне на вода за битови нужди. Предимствата на този котел са, че има възможност да изгаря пелети с диаметър 6-14мм. с различно качество, както и плодови костилки. Котелът се характеризира с висока надеждност и ефективност.

Описание

Непретенциозен към качеството на използваните дървесни пелети;

Автоматично почистване на горивната камера;

Пепелоотвеждаща система при вариантите над 45kW (при 60kW-ия тази система е опция);

Лесно обслужване и висока степен на надеждност и безопасност;

Шведско управление с дисплей и клавиатура (при Pelletherm V.2 M01/ M02);

Модулация на горивния процес, което намалява броя на запалвания и спирания (при Pelletherm V.2 M01);

Управление на циркулационна помпа ( при Pelletherm V.2 M02);

Управление на димен вентилатор ( при Pelletherm V.2 M02);

Възможност за старт/ стоп чрез GSM модул- опция;

Вграден бункер за гориво с вместимост 100кг. (възможност за поставяне на допълнителен шнек и външен бункер за гориво);БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!


Пелетен котел BURNIT PELL EASY

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

ПРЕДИМСТВА

   Микропроцесорен контролер. Функции: 

Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.

Температурен датчик следи температурата в котела.

Температурен датчик следи температурата в бойлера.

Температурен датчик следи температурата в буфера.

 Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.

 Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.

Ръчна система за почистване на димогарните тръби.

Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.

Вграден бункер за пелети.

 Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.

Вграден разширителен съд.

Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

НАЛИЧЕН В ИЗПЪЛНЕНИЯ, KW:-  18 и  33

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

 STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.

Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;

Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.

Предпазител 10А;

В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ BURNIT PELL EASY:

1. Микропроцесорен контролер
2. Ревизионен капак
3. Бункер за пелети
4. Капак в горната част на бункера
за зареждане с пелети
5. Ръчна система за почистване на
димогарните тръби
6. Водна риза (мантел)
7. Димогарни тръби с турболатори
8. Обшивка
9. Високоефективна изолация
10. Пелетна горелка
11. Контейнер за пепел и сажди
12. Регулиращи се крачета
13. Изход топла вода
14. Вход студена вода
15. Комин
16. Тръба за входящ въздух

 

Pell Easy 20

Pell Easy 35

Номинална мощност

kw

18

33

Минимална / Максимална мощност

kw

8 – 18

9.5 – 33

Височина (Н)

mm

1260 – 15

1260 – 15

Ширина (L) x Дълбочина (D)

mm

625 – 790

770 – 870

Обем водна риза

L

35

52

Обем горивна камера

L

12

14,6

Необходима тяга на комина

Pa / mbar

8 / 0.8

10 / 0.1

Работно налягане

bar

3

3

Вход студена вода

A, mm

R1 / 500

R 1 / 500

Изход гореща вода

B, mm

R1 / 580

R1 / 580

Комин

F. o/mm

100 / 420

100 / 400

Работен температурен интервал

C

55 – 85

55 – 85

Захранващо напрежение

V / Hz / A

230 / 50

230 / 50

Тегло

kg

252

303


Котел на твърдо гориво BURNIT WBS

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Котел на твърдо гориво BURNIT WBS

Стоманеният котел на твърдо гориво WBS се предлага във варианти от 20 до 110 kW за отопление на средни и големи помещения. Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка.


Предимства:

 • Лесен монтаж и експлоатация
 • Моделът е тестван съгласно европейските норми за безопасност EN 303-5
 • Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50см
 • Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
 • Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Предпазен клапан 2,5 bar
 • Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
Три елемента, осигуряващи безопасност
 • Термостатичен регулатор на тягата;
 • Предпазен клапан;
 • Предпазен топлообменник, свързан към водо-снабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.


 


Bosch Pellet System

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление
Важен елемент за капацетета на едно отопление е ефективността на съоръжението. С Pellet System от Bosch разполагате с висока ефективност чрез оптимизиран горивен процес, който максимално ще намали консумацията на пелети и по този начин сметката за отопление.
Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 се отличава с прецизно управление на горивния процес и висока степен на сигурност. За оптималната ефективност на съоръжението решаващ принос има и високата ефективност на котела Bosch Solid 2000B, постигната чрез триходова конструкция на горивната камера, която усвоява оптимално топлината от използваното гориво. Високият комфорт на ползване е осигурен чрез голям обемен бункер, който намалява броя зареждания до два пъти седмично и функция за самопочистване на горелката.
Обхват на доставка на Pellet System:
 • Котел на твърдо гориво Bosch Solid 2000B - 20kW, 24kW, 27kW и 32kW
 • Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
 • Горивен шнеков механизъм от стомана за подаване на пелети
 • Управление ST-717
 • Стоманен горивен бункер


 • Пелетната горелка Pellet Brenn 2000 е предназначена да изгаря дървесни гранулирани пелети в съответствие с норма EN 17 225-2: 2011 - Клас A1
 • диаметър 6 ± 1 mm; 8 ± 1 mm
 • дължина ≤ 40 mm
 • влажност ≤ 10 %
 • пепелно съдържание ≤ 0.7%
 • енергийна стойност 4,58 – 5,3 kWh/kg
Обхват на доставка на Pellet System Light:
 • Котел на твърдо гориво Bosch Solid Special G HE - 27kW и 32kW
 • Пелетна горелка Pellet Brenn 2000
 • Горивен шнеков механизъм от стомана за подаване на пелети
 • Управление ST-717


Разполагаме с различни видове пелетни котли, котли на твърдо гориво, комбинирани котли. При интерес оставете вашите контакти ние ще се свържем с Вас!
Изпрати
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg