Традиционни и не традиционни слънчеви системи и отоплителни системи!

Котли Твърдо гориво и Пелети

Комбиниран пелетен котел Bisolid Automat

Комбиниран пелетен котел Bisolid Automat ·     Работа с дървесни пелети (основно гориво).·  ...

Комбиниран пелетен котел Bisolid  Automat

 

·         Работа с  дървесни пелети  (основно гориво).

·         Работа с  допълнително гориво – дърва, чипс.

·         Автоматично преминаване от основно към допълнително гориво.

·         Самостоятелно определяне на вида и влажността на допълнителното гориво.

·         Възможност за комбинирана работа с:

·         Дървесни пелети / дърва

·         Дървесни пелети / дървесен чипс

·         Дърва

·         Дървесен чипс

·         Лесно и бързо преминаване между видовете допълнително гориво.

·         Предлага се с мощност – 25kW, 35kW, 45kW

·         Стоманен триходов топлообменник с тръбен сноп.

·         Подвижна чугунена скара.

ЦЕНА:

Bisolid Automat 25kW- 4440лв.

Bisolid Automat 35kW- 4800лв.

Bisolid Automat 45kW- 5100лв.

 

Комбиниран котел Bisolid SAVER C

Котлите SAVER C са оборудвани с допълнителна предна врата, пелетна горелка и устройство за ...

Котлите  SAVER C са оборудвани с допълнителна предна врата, пелетна горелка и устройство за управление, като  по- бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от твърдо гориво към пелети и обратно. Горелките BISOLID изгарят дървесни пелети Ø 6-8 mm, категория EN plus A1.

По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).
 -В котлите от модел SAVER има възможност за изгаряне на дърва за огрев с дължина до 400 mm и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци;
-Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като се гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
-Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
-Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
-Пелетната горелка е напълно автоматизирана - запалване, следене на пламъка, спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване. То  осигурява почистване на горивната камера, което гарантира лесно и безопасно запалване. Има интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции;
-Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в спрегнато модулиране на горивото и въздуха, гарантира висока ефективност и икономия на гориво. Управлението осигурява запалване и стартиране на горелката при максимална мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва същинското модулиране. При горелките със степенно регулиране, за да се постигне този ефект е необходима ръчна намеса;
-Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;
-Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;
-Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;
-Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;
-Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;
-Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който улеснява решаването на проблеми с тягата на комина и безопасната работа на съоръжението;
-Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;
-Възможност за старт и стоп чрез gsm модул - опция.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНИ

Тип

kW

Работно налягане(bar)

КПД

дърва/пелети(%)

Воден обем

(l)

Маса
 
(kg)

Дължина

(mm)

Височина

(mm)

Ширина

(mm)
Цена в лв. с ДДС
Bisolid Saver C 25
25
2.0
86/91
70
268
920
900
720
3350
Bisolid Saver C 35
35
2.0
86/91
100
316
920
1100
720
3640
Bisolid Saver C 45
45
2.0
86/91
105
331
920
1190
720
3970

Пелетен котел Pelleterm V.2 DakonEra

Пелетните котли DakonEra са подходящи за отопление на различни обекти, както и за подгряване на ...

Пелетните котли DakonEra са подходящи за отопление на различни обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Като гориво използват дървесни пелети с диаметър Ø 6 - 8 mm и сушени костилки от череши.

 

ПРЕДИМСТВА:
- Стандартна окомплектовка: автоматизирана пелетна горелка от серията ЕРАТО GP, осигуряваща автоматичен и оптимален горивен процес; горивоподаващ шнек; комплект инструменти за почистване;
- Компактна и опростена стоманена конструкция, позволяваща динамична работа, лесен монтаж и обслужване;
- Компактно управление и изнесени в задния край на котела конектори;
- Лесно регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
- Атрактивна цена и ниски експлоатационни разходи;
- Висока надеждност и ефективност;
- Ниски вредни емисии;
- Интегрирани защити за безопасност;
- Характеризира се с безшумна и безупречна работа;
- Отговаря на най-строгите изисквания на ЕС за котлите;
- Котлите се предлагат в два варианта, за ляв или десен монтаж на горелката.

- Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройка на параметри;

- Автоматичен тест на всички функции на системата;

- Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;

- Автоматична модулация - настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;

- Автоматична самонастройка на системата, съобразно производителността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричност на горивото;

- Индикация за температурата на топлоносителя(или водата) в котела;

- Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройките;

- Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;

- Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНИ

Тип

(kW)

Работно нал.(bar)

КПД

(%)

Воден обем

(l)

Маса

 

(kg)

Дължина

(mm)

Височина

(mm)

Ширина

(mm)

Цена в лв. с ДДС

Pelleterm 18V.2 DakonEra ляв/десен

18

2.5

89

44

160

770

883

631

2780

Pelleterm 25V.2 DakonEra  ляв/десен

25

2.5

89

50

180

770

964

1030

2900

Pelleterm 30V.2 DakonEra ляв/десен

30

2.5

89

60

190

770

1045

1030

3480

Пелетен котел Pelletherm V.2

Котлите на пелети Pelletherm V.2 са автоматизирани и предназначени за отопление на различни видове ...

Котлите на пелети Pelletherm V.2 са автоматизирани и  предназначени за отопление на различни видове обекти, както и за затопляне на вода за битови нужди. Предимствата на този котел са, че има възможност да изгаря пелети с диаметър 6-14мм. с различно качество, както и плодови костилки. Котелът се характеризира с висока надеждност и ефективност.

Описание

Непретенциозен към качеството на използваните дървесни пелети;

Автоматично почистване на горивната камера;

Пепелоотвеждаща система при вариантите над 45kW (при 60kW-ия тази система е опция);

Лесно обслужване и висока степен на надеждност и безопасност;

Шведско управление с дисплей и клавиатура (при Pelletherm V.2 M01/ M02);

Модулация на горивния процес, което намалява броя на запалвания и спирания (при Pelletherm V.2 M01);

Управление на циркулационна помпа ( при Pelletherm V.2 M02);

Управление на димен вентилатор ( при Pelletherm V.2 M02);

Възможност за старт/ стоп чрез GSM модул- опция;

Вграден бункер за гориво с вместимост 100кг. (възможност за поставяне на допълнителен шнек и външен бункер за гориво);

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНИ

 

Тип

(kW)

Работно нал.(МРа)

КПД

(%)

Обем на бункера(l)

Воден обем

(l)

(kg)

L

(mm)

H

(mm)

Ширина

(mm)

Цена в лв. с ДДС

Pelleterm 30V.2M00

30

0.2

94

100 

95

460 

850 

1375

1515 

6200

Pelleterm 45V.2M00

45

0.2

94

100

120

575

850

1380

1618

7580

Pelleterm 60V.2M00

60

0.2

92

100

184

711

1020

1620

1620

8760

Pelleterm 30V.2M01

30

0.2

94

100

95

460

850

1375

1515

6500

Pelleterm 45V.2M01

45

0.2

94

100

120

575

850

1380

1618

7900

Pelleterm 80V.2M01

80

0.2

92

100

184

730

964

1620

1960

10950

 

КОМПЛЕКТ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT WBS ACTIVE – PELL

КОТЕЛ BURNIT WBS ACTIVE – PELLКотел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell. Шнек. Бункер FH ...
 • КОТЕЛ BURNIT WBS ACTIVE – PELLКотел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell. Шнек. Бункер FH 500.
 • За отопление на  помещения с изгаряне на дървесни пелети.

Котел WBS Active се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS Active с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.

Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

ПРЕДИМСТВА:

·         Готов за експлоатация комплект пелетен котел.

·         Котел WBS Acive, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.

·         Самопочистваща функция на горелката.

·         Управление на помпа за oтоплителна инсталация.

·         Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).

·         Управление от външен стаен термостат.

·         Управление на котела по температурата в буферен съд.

·         Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.

·         Два температурни датчика следят температурата в буфера.

·         Бункерът за пелети FH 500 позволява монтаж от ляво или от дясно на котела.

 НАЛИЧЕН В ИЗПЪЛНЕНИЯ, KW:

·         WBS AC 20-Pell 25 / WBS AC 25-Pell 25 / WBS AC 30- Pell 25 / WBS AC 40-Pell 40 /
WBS AC 50-Pell 40 / WBS AC 70-Pell 70 / WBS AC 90-Pell 70 / WBS AC 110-Pell 90.

ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

·         Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети

·         Термостатична защита (80°С)

·         Предпазител 10 А

·         В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера

·         Предпазен топлообменник

·         Предпазен клапан 3 bar

ЦЕНИ И МОДЕЛИ

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОДАЖНА МЯРКА

ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС

00081230002731

КОТЕЛ WBS-N AC 20 KW PELL 25

бр

3 815,00 лв.

00081230002735

КОТЕЛ WBS-N AC 50 KW PELL 40

бр

5 145,00 лв.

00081230002739

КОТЕЛ WBS-N AC 90 KW PELL 70

бр

7 375,00 лв.

 

Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Котел на твърдо гориво BURNIT WBS

Котел на твърдо гориво BURNIT WBSСтоманеният котел на твърдо гориво WBS се предлага във варианти от ...

Котел на твърдо гориво BURNIT WBS

Стоманеният котел на твърдо гориво WBS се предлага във варианти от 20 до 110 kW за отопление на средни и големи помещения. Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка.


Предимства:

 • Лесен монтаж и експлоатация
 • Моделът е тестван съгласно европейските норми за безопасност EN 303-5
 • Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50см
 • Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
 • Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Предпазен клапан 2,5 bar
 • Сменяемата метална скара предпазва горивата камера от огъня
Три елемента, осигуряващи безопасност
 • Термостатичен регулатор на тягата;
 • Предпазен клапан;
 • Предпазен топлообменник, свързан към водо-снабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.

   SUNSYSTEM

Модел

Мощност

Цена в лв. с ДДС


КОТЕЛ BURNiT N WBS

20kw

1 462,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

25kw

1 584,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

30kw

1 669,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

40kw

1 952,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

50kw

2 250,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

70kw

2 749,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

90kw

3 192,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

       110kw

                      4 273,00


КОТЕЛ BURNiT N WBS

250kw

12 369,00 


Котли на твърдо гориво и пелети, подходящи за отопление

Чугунени котли Viadrus Твърдо гориво

Чугунените котли Viadrus U22 Basic с предимствата на Viadrus U22C и U22D - широки горна и долна ...

Чугунените котли Viadrus U22 Basic с предимствата на Viadrus U22C и U22D - широки горна и долна врата за по-лесно обслужване при зареждане и почистване. Конструкцията на облицоващите капаци е оптимизирана с цел достигане на атрактивна цена, без да се правят компромиси в качеството на чугунените секции. Разработен е за клиенти, които търсят висококачествен котел на твърдо гориво(въглища, битов кокс, дърва) на ниска цена. Предназначени са за работа в малки и средни обекти при максимално свръх налягане до 0.4 МРа. Терморегулатора и лостът за регулиране на клапата на димните газове са опция.

Описание

Ниска цена;

Лесно обслужване и поддръжка;

 • Висока надеждност и ефективност;
 • Лесно обслужване и зареждане през широката врата;
 • Не изисква висока коминна тяга;
 • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
 • Възможност за монтиране на пелетна горелка в зависимост от мощността на котела;

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЦЕНИ

Брой

секции

 (kW)

Воден 

обем

(l) 

Тяга на 

комина

(Ра)

 

КПД

(%) 

 (kg) 

 Дължина

(mm)

Височина

(mm) 

Ширина

(mm) 

Цена в лв. с ДДС

 3

17.7

31.5

 14

 75-80

 218

682.5

 917

 508

1097,5

 4

 23.3

 36.2

 16

75-80 

 252

 778.5

917 

 508

1252,8

 5

 29.1

 40.9

 18

 75-80

282

 874.5

917 

508

1363,3

 6

 34.9

 45.6

 20

 75-80

 312

 970.5

917 

508 

 1488

 7

 40.7

 50.3

 22

 75-80

 347

 1066.5

917 

508

1628,4

 8

 46.5

 55.0

 24

 75-80

 377

 1162.5

917 

 508

 1803,6

 9

 52.3

 59.7

 26

 75-80

 417

 1258.5

917 

 508

 1970,4

 10

 58.1

 64.4

 28

 75-80

 448

 1354.5

917 

 508

 2113,2

 

Разполагаме с различни видове пелетни котли, котли на твърдо гориво, комбинирани котли. При интерес оставете вашите контакти ние ще се свържем с Вас!
ИзпратиИзпращане ...
Уебсайт в alle.bg