Традиционни и не традиционни отоплителни и слънчеви системи!
Термопомпа въздух вода
Компактна термопомпа Vitocal 111-S – атрактивно ценово решение с висока ефективност и доказаното качество на Viessmann  Спечелете с тези предимства
  • Ниски експлоатационни разходи благодарение на висок COP (COP = Coefficient of Performance = Коефициент на преобразуване) съгласно EN 14511: до 4,7 (въздух 7 °C/вода 35 °C) и до 3,9 (въздух 2 °C/вода 35 °C)
  • Висок комфорт на битова гореща вода
  • Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при частично натоварване
  • Вътрешно тяло с високоефективна циркулационна помпа, топлообменник, трипътен превключващ вентил, разширителен съд и управление, както и вграден бойлер с обем 220 литра
  • Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстово меню и графични индикации
  • Доставя се във вариант за отопление и отопление и охлаждане (вариант -AC)
  • Клас на енергийна ефективност*: A++/A+
  • Клас на енергийна ефекивност БГВ: A
*Клас на енергийна ефективност съгласно наредба на ЕС №. 811/2013 отопление, средни климатични условия, нискотемпературно приложение (35 °C) / среднотемпературно приложение (55 °C)
Сплит термопомпа въздух-вода Vitocal 111-S

Термопомпа въздух-вода Vitocal 111-S се състои от две отделни тела: външно тяло, което чрез изпарителя с помощта на хладилен агент отнема топлината от околния въздух. Чрез компресора се достига необходимата температура на хладилния агент за отопление. Чрез тръбопровод топлината преминава към вътрешното тяло и там чрез кондензатора се отдава към отоплителната инсталация.
Още при производството си вътрешното тяло е оборудвано с необходимите хидравлични компоненти като трипътен превключващ вентил, помпа за отоплителния кръг и управление.
Сплит система за лесен монтаж, спестяващ място

С компактните си размери вътрешното тяло, както и всяка друга отоплителна система, може да се монтира в мазе или сервизно помещение вътре в сградата. Още в завода вътрешното тяло е оборудвано с всички необходими компоненти. При Vitocal 111-S е вграден и бойлер с обем 220 литра. Външното тяло може да се монтирана стена на сградата или на земята, стоящо свободно.

Функционално оборудване съобразено с различни изисквания

Vitocal 111-S се предлага в два варианта за различни индивидуални потребности. Като термопомпа за отопление и подгряване на топла вода за битови нужди и във варинт с интегрирана функция „active cooling“ за приятно охлаждане на помещенията през летните месеци.

Техника, пестяща електричество – конципирана за работа с фотоволтаична инсталация

Електрическите компоненти са с ниска консумация на енергия. Високоефективна циркулационна помпа е серийно вградена във вътрешните тела. При частично натоварване компресорът модулира и се напасва точно на актуалната нужда от топлина и поддържа необходимите температури за отопление респ. охлаждане както и за подгряване на битова гореща вода. В комбинация с фотоволтаична инсталация произведеният ток може да се използва за работата на термопомпата.


Максимална мощност (kW)
3,2 до 17,1 kW
COP при отопление
до 4,7 (въздух 7 °C/вода 35 °C) и до 3,9 (въздух 2 °C/вода 35 °C)
Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС Nr. 811/2013 отопление, средни климатични условия - нискотемпературно приложение (35 °C) / среднотемпературно приложение (55 °C)
A++ / A+
Клас на енергийна ефективност БГВ
A
Области на приложение
Еднофамилни къщи и жилищни кооперации, ново строителство и модернизиране
Управление
Управление Vitotronic 200 с текстово меню и графични индикации
Подгряване на топла вода
Интегриран бойлер 220 литра
Други особености
Различни възможности за монтаж на външното тяло (на земя, на стена). Доставя се като уред само за отопление или уред за отопление и охлаждане.

Термопомпи въздух-вода MITSUBISHI Zubadan

Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух вода

MITSUBISHI Zubadan - 8.0 kW
Външно тяло:  PUHZ-SHW80VHA
     
       Отопл. мощност¹:               8.00 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.72 kW
       COP:                                 4.65


       Отопл. мощност²:               8.00 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.34 kW
       COP:                                 3.42

       Охл. мощност³:                  7.10 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.57 kW
       EER:                                  4.52

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С 

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
  
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  

Термопомпа MITSUBISHI ZUBADAN включва: външно тяло, пластинчат топлообменник, управляващ модул с дистанционно, циркулационна помпа с честотно управление и датчик за поток.
Термопомпа въздух вода

MITSUBISHI Zubadan 11.2 kW
Външно тяло: PUHZ-SHW112VHA
     

       Отопл. мощност¹:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.51 kW
       COP:                                 4.46

       Отопл. мощност²:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.19 kW
       COP:                                 3.51

       Охл. мощност³:                  10.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.11 kW
       EER:                                  4.74

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С 


Тармопомпа MITSUBISHI ZUBADAN включва: външно тяло, пластинчат топлообменник, управляващ модул с дистанционно, циркулационна помпа с честотно управление и датчик за поток.

Термопомпи въздух-вода HITACHI - Yutaki S

Термопомпа въздух вода
HITACHI Yutaki S - 11.0 kW
Външно тяло: 1~220V   RAS-3HVRNME-AF

      Вътрешно тяло:             RWM-3.0FSN3E

       Отопл. мощност¹:               11.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.42 kW
       COP:                                 4.55

       Отопл. мощност²:               9.70 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.79 kW
       COP:                                 3.47

       Охл. мощност³:                  6.90 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.25 kW
       EER:                                  3.07


Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С 
Термопомпа въздух вода

HITACHI Yutaki S - 13.5 kW
Външно тяло: 1~220V   RAS-4HVRNME-AF
                            3~380V   RAS-4HRNME-AF
      Вътрешно тяло:             RWM-4.0FSN3E

       Отопл. мощност¹:               13.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.02 kW
       COP:                                 4.47

       Отопл. мощност²:               12.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.66 kW
       COP:                                 3.42

       Охл. мощност³:                  8.20 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.68 kW
      EER:                                  3.06
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С


Термопомпи въздух-вода
DAIKIN - Altherma

Забележителната енергийна ефективност на термопомпата DAIKIN Altherma тип въздух-вода идва от уникалната комбинация между много ефективния инвертор на Daikin и възможността за вариране на настройките на температурата. Тези възможности позволяват системата да бъде нагодена прецизно към моментните нужди от топлина на сградата. Освен това комфортът се увеличава, а консумацията на енергия намалява с възможността да се регулира излъчването на топлина до оптималната степен. Термопомпата Altherma има външно и вътрешно тяло, като и двете са много компактни. Външното тяло може да бъде разположено дискретно извън нова или стара сграда, а вътрешното може да бъде монтирано на произволно удобно място, като не е необходимо специално техническо помещение.
Термопомпа въздух вода

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 7.5 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ006BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               7.45 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.75 kW
       COP:                                 4.26

       Отопл. мощност²:               6.68 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.15 kW
       COP:                                 3.11

       Охл. мощност³:                  5.12 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.16 kW
       EER:                                  2.38  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 
Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 8.8 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ007BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               8.79 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.19 kW
       COP:                                 4.01

       Отопл. мощност²:               7.98 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.66 kW
       COP:                                 3.00

       Охл. мощност³:                  6.13 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.77 kW
       EER:                                  2.21  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 
Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 9.6 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ008BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               9.58 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.51 kW
       COP:                                 3.82

       Отопл. мощност²:               8.76 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.02 kW
       COP:                                 2.90

       Охл. мощност³:                  7.10 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.23 kW
       EER:                                  2.20  

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 


Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 11.2 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ011BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.46 kW
       COP:                                 4.55

       Отопл. мощност²:               10.3 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.06 kW
       COP:                                 3.37

       Охл. мощност³:                  10.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.60 kW
       EER:                                  2.78  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Термопомпа въздух вода
Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 14.0 kW


       Външно тяло: 1~220V   ERLQ014BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               14.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.17 kW
        COP:                                 4.42

       Отопл. мощност²:               13.1 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.88 kW
       COP:                                 3.38

       Охл. мощност³:                  12.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.29 kW
       EER:                                  2.36  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Термопомпа въздух-вда DAIKIN Altherma - 16.0 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ016BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               16.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.83 kW
       COP:                                 4.18

       Отопл. мощност²:               15.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  4.66 kW
       COP:                                 3.26

       Охл. мощност³:                  13.1 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.95 kW
        EER:                                  2.20  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 
Сподели
Ловеч, Плевен, Троян, Априлци, Летница, Левски, Севлиево, Габрово, Горна Оряховица, Враца, Монтана, Русе, Тетевен, Варна, Бургас, Созопол, Черноморец, Бяла, Шумен, Царево, Балчик, Добрич, Видин, Стара Загора, Нова Загора, Банско, Приморско, Синеморец, Ахтопол, Силистра, Кнежа, Велико Търново, Сливен, Ахелой, Равда, Кранево, Поморие, Ямбол, Айтос, Търговище, Слънчев Бряг, Обзор, София, Перник, Сандански, Своге, Благоевград, Кърджали, Ивайловград, Хасково, Поморие, Пазарджик и др...
Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg