Термопомпа "въздух-вода"

Термопомпа въздух-вода SET - 18.0 kW
                                                                                                    
       Външно тяло:                     HP61

      Вътрешно тяло тяло:          AEH-HP18SM

       Отопл. мощност¹:               18.7 kW
       Консумирана ел. енергия:  4.75 kW
       COP:                                 3.94

       Отопл. мощност²:               15.6 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.02 kW
       COP:                                 3.11

       Охл. мощност³:                  16.3 kW
      
Консумирана ел. енергия:  6.27 kW
       EER:                                  2.60Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С           Цена:  7800 лева без ДДС
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С

Термопомпи въздух-вода MITSUBISHI Zubadan


MITSUBISHI Zubadan - 8.0 kW
Външно тяло:  PUHZ-SHW80VHA
     
       Отопл. мощност¹:               8.00 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.72 kW
       COP:                                 4.65


       Отопл. мощност²:               8.00 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.34 kW
       COP:                                 3.42

       Охл. мощност³:                  7.10 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.57 kW
       EER:                                  4.52

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С 

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
  
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С  
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 
Цена:  7880 лева без ДДС

Цената на термопомпа MITSUBISHI ZUBADAN включва: външно тяло, пластинчат топлообменник, управляващ модул с дистанционно, циркулационна помпа с честотно управление и датчик за поток.

MITSUBISHI Zubadan 11.2 kW
Външно тяло: PUHZ-SHW112VHA
     

       Отопл. мощност¹:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.51 kW
       COP:                                 4.46

       Отопл. мощност²:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.19 kW
       COP:                                 3.51

       Охл. мощност³:                  10.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.11 kW
       EER:                                  4.74

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С 
Цена:  8780 лева без ДДС

Цената на термопомпа MITSUBISHI ZUBADAN включва: външно тяло, пластинчат топлообменник, управляващ модул с дистанционно, циркулационна помпа с честотно управление и датчик за поток.

Термопомпи въздух-вода HITACHI - Yutaki S

HITACHI Yutaki S - 11.0 kW
Външно тяло: 1~220V   RAS-3HVRNME-AF

      Вътрешно тяло:             RWM-3.0FSN3E

       Отопл. мощност¹:               11.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.42 kW
       COP:                                 4.55

       Отопл. мощност²:               9.70 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.79 kW
       COP:                                 3.47

       Охл. мощност³:                  6.90 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.25 kW
       EER:                                  3.07


Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 

Цена:  6471 лева без ДДС
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С 

HITACHI Yutaki S - 13.5 kW
Външно тяло: 1~220V   RAS-4HVRNME-AF
                            3~380V   RAS-4HRNME-AF
      Вътрешно тяло:             RWM-4.0FSN3E

       Отопл. мощност¹:               13.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.02 kW
       COP:                                 4.47

       Отопл. мощност²:               12.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.66 kW
       COP:                                 3.42

       Охл. мощност³:                  8.20 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.68 kW
      EER:                                  3.06
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С

 ²
вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
    
външно тяло: температура на въздуха:  7-6
°С
 

 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
   
външно тяло: температура на въздуха:  35
°С
Цена:  7842 лева без ДДС

Термопомпи въздух-вода
DAIKIN - Altherma

Забележителната енергийна ефективност на термопомпата DAIKIN Altherma тип въздух-вода идва от уникалната комбинация между много ефективния инвертор на Daikin и възможността за вариране на настройките на температурата. Тези възможности позволяват системата да бъде нагодена прецизно към моментните нужди от топлина на сградата. Освен това комфортът се увеличава, а консумацията на енергия намалява с възможността да се регулира излъчването на топлина до оптималната степен. Термопомпата Altherma има външно и вътрешно тяло, като и двете са много компактни. Външното тяло може да бъде разположено дискретно извън нова или стара сграда, а вътрешното може да бъде монтирано на произволно удобно място, като не е необходимо специално техническо помещение.

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 7.5 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ006BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               7.45 kW
       Консумирана ел. енергия:  1.75 kW
       COP:                                 4.26

       Отопл. мощност²:               6.68 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.15 kW
       COP:                                 3.11

       Охл. мощност³:                  5.12 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.16 kW
       EER:                                  2.38  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:
          само за режим отопление: 6735 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    7370 лева без ДДС

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 8.8 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ007BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               8.79 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.19 kW
       COP:                                 4.01

       Отопл. мощност²:               7.98 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.66 kW
       COP:                                 3.00

       Охл. мощност³:                  6.13 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.77 kW
       EER:                                  2.21  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:

          само за режим отопление: 7165 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    7800 лева без ДДС

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 9.6 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ008BV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH008BB3V3

       Отопл. мощност¹:               9.58 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.51 kW
       COP:                                 3.82

       Отопл. мощност²:               8.76 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.02 kW
       COP:                                 2.90

       Охл. мощност³:                  7.10 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.23 kW
       EER:                                  2.20  

Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:

          само за режим отопление: 7665 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    8300 лева без ДДС

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 11.2 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ011BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               11.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.46 kW
       COP:                                 4.55

       Отопл. мощност²:               10.3 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.06 kW
       COP:                                 3.37

       Охл. мощност³:                  10.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.60 kW
       EER:                                  2.78  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:

          само за режим отопление: 9620 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    10310 лева без ДДС

Термопомпа въздух-вода DAIKIN Altherma - 14.0 kW


       Външно тяло: 1~220V   ERLQ014BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               14.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.17 kW
        COP:                                 4.42

       Отопл. мощност²:               13.1 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.88 kW
       COP:                                 3.38

       Охл. мощност³:                  12.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.29 kW
       EER:                                  2.36  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:

          само за режим отопление: 10570 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    11260 лева без ДДС

Термопомпа въздух-вда DAIKIN Altherma - 16.0 kW

       Външно тяло: 1~220V   ERLQ016BCV3
       Вътрешно тяло тяло:      EKHBH016BB3V3

       Отопл. мощност¹:               16.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.83 kW
       COP:                                 4.18

       Отопл. мощност²:               15.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  4.66 kW
       COP:                                 3.26

       Охл. мощност³:                  13.1 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.95 kW
        EER:                                  2.20  
Условия на данните  
 ¹ вътрешно тяло:температура на водата:  30-35°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С

 ² вътрешно тяло:температура на водата:  40-45°С  
     външно тяло: температура на въздуха:  7-6°С
 
 ³ вътрешно тяло:температура на водата:  12-7°С 
    външно тяло: температура на въздуха:  35°С 

Цена:

          само за режим отопление: 11355 лева без ДДС

          отопление и охлаждане:    12045 лева без ДДС

Изпрати
Ловеч, Плевен, Троян, Априлци, Летница, Левски, Севлиево, Габрово, Горна Оряховица, Враца, Монтана, Русе, Тетевен, Варна, Бургас, Созопол, Черноморец, Бяла, Шумен, Царево, Балчик, Добрич, Видин, Стара Загора, Нова Загора, Банско, Приморско, Синеморец, Ахтопол, Силистра, Кнежа, Велико Търново, Сливен, Ахелой, Равда, Кранево, Поморие, Ямбол, Айтос, Търговище, Слънчев Бряг, Обзор, София, Перник, Сандански, Своге, Благоевград, Кърджали, Ивайловград, Хасково, Поморие, Пазарджик и др...
Изпрати
Уебсайт в alle.bg