Традиционни и не традиционни отоплителни и слънчеви системи!

Цени Термопомпи

Термопомпа вода вода
Термопомпа SET вода-вода - 15 kW

       Термопомпа SET вода-вода WEH-HPR48-01SM
                  
       Отопл. мощност¹:               14.8 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.45 kW
       COP:                                 6.04

       Отопл. мощност²:               14.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.42 kW
       COP:                                 4.09

       Охл. мощност³:                  12.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.75 kW
       EER:                                  4.33
      
    
   
Дебит:
инсталация:            2.4 m³/h
водоизточник:         2.0 m³/h

Условия на данните  
 ¹ инсталация:      30-35°С 
    водоизточник : 12-7°С

 ² инсталация:      45-50°С                    
    водоизточник : 12-7°С

 ³ инсталация:     12-7°С 
    водоизточник: 12-35°С 
Термопомпа вода вода
Термопомпа SET вода-вода - 18 kW

      Термопомпа SET вода-вода WEH-HPR61-01SM
                  
       Отопл. мощност¹:               18.3 kW
       Консумирана ел. енергия:  2.98 kW
       COP:                                 6.12

       Отопл. мощност²:               16.9 kW
       Консумирана ел. енергия:  4.01 kW
       COP:                                 4.21

       Охл. мощност³:                  14.7 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.29 kW
       EER:                                  4.47
 

     
       Дебит:
инсталация:            3.0 m³/h
водоизточник:         2.5 m³/h

Условия на данните  
 ¹ инсталация:      30-35°С 
    водоизточник : 12-7°С

 ² инсталация:      45-50°С                    
    водоизточник : 12-7°С

 ³ инсталация:     12-7°С 
    водоизточник: 12-35°С
Термопомпа вода вода

Термопомпа SET вода-вода - 22 kW

 

       Термопомпа SET вода-вода WEH-HPR72-01SM
                  
       Отопл. мощност¹:               22.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.53 kW
       COP:                                 6.23

       Отопл. мощност²:               20.5 kW
       Консумирана ел. енергия:  4.78 kW
       COP:                                 4.29

       Охл. мощност³:                  17.8 kW
       Консумирана ел. енергия:  3.89 kW
       EER:                                  4.57
    
  


       Дебит:
    инсталация:            3.6 m³/h
    водоизточник:         3.0 m³/h
     

      Условия на данните  
 ¹ инсталация:      30-35°С  
    водоизточник : 12-7°С 

 ² инсталация:      45-50°С                    
    водоизточник : 12-7°С 

 ³ инсталация:     12-7°С  
    водоизточник: 12-35°С

 

Термопомпа вода вода


Термопомпа SET вода-вода - 38 kW


Термопомпа SET вода-вода WEH-HPR125-01SM
                  
       Отопл. мощност¹:               38.2 kW
       Консумирана ел. енергия:  5.87 kW
       COP:                                 6.51

       Отопл. мощност²:               35.8 kW
       Консумирана ел. енергия:  8.12 kW
       COP:                                 4.41

       Охл. мощност³:                  31.1 kW
       Консумирана ел. енергия:  6.53 kW
       EER:                                  4.77
      


       Дебит:
инсталация:            6.2 m³/h
водоизточник:         5.3 m³/h

Условия на данните  
 ¹ инсталация:      30-35°С 
    водоизточник : 12-7°С

 ² инсталация:      45-50°С                   
    водоизточник : 12-7°С

 ³ инсталация:     12-7°С 
    водоизточник: 12-35
Термопомпа вода вода
Термопомпа SET вода-вода - 57 kW

      Термопомпа SET вода-вода WEH-HPR190-01SM

                  
       Отопл. мощност¹:               57.0 kW
       Консумирана ел. енергия:  9.19 kW
       COP:                                 6.20

       Отопл. мощност²:               52.9 kW
       Консумирана ел. енергия:  12.4 kW
       COP:                                 4.27

       Охл. мощност³:                  46.1 kW
      
Консумирана ел. енергия:  10.1 kW
       EER:                                  4.55
             Дебит:
инсталация:            9.4 m³/h
водоизточник:         7.9 m³/h

Условия на данните  
 ¹ инсталация:      30-35°С 
    водоизточник : 12-7°С

 ² инсталация:      45-50°С                   
    водоизточник : 12-7°С

 ³ инсталация:     12-7°С 
    водоизточник: 12-3°С
Сподели
Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg